Green Lube

พิมพ์

สเปรย์หล่อลื่น สำหรับงานอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

สำหรับใช้ระหว่างขั้นตอนการพิมพ์สติ๊กเกอร์ม้วนหรือแผ่น ฉีดสเปรย์ไปบนพื้นผิวที่ต้องการหลังจากตัดกระดาษแล้ว เพื่อลดปัญหาความเหนียวของกาวติดที่ขอบม้วนหรือแผ่น ช่วยให้ทำงานพิมพ์ได้ง่ายขึ้น ทำให้ช่วยลดเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพการผลิต

 

สเปรย์หล่อลื่น สำหรับงานอุตสาหกรรมฉีด/หล่อ พลาสติก

สำหรับใช้ฉีดเพื่อให้ลอกพลาสติกออกจากแบบแม่พิมพ์ได้ง่ายขึ้น ก่อนฉีดหรือหล่อ พลาสติก ทำให้ช่วยลดเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพการผลิต