ไบโอพอลิเมอร์

พิมพ์

พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ แบรนด์ Bio-Flex(R) ชนิด PLA Blends (Bio Degradable) ผ่านมาตรฐาน EN13432 เทคโนโลยีการผลิตล่าสุดจากเยอรมัน

Grade names Applications การใช้งาน Biode-gradable Industrial EN13432
Bio-Flex FX 1137 Compostable - carry bags/ T shirt bags/ garbage or waste bags/ shopping bags ทำถุงหูหิ้ว ถุงขยะ ถุงทั่วไป Yes Cert.
Bio-Flex FX 1130 Compostable - Nursery or Grow bags, carry bags, shopping bags, mulch film and courier/mailer/e-commerce bags ทำถุงหูหิ้ว ถุงขยะ ถุงทั่วไป ถุงไปรษณีย์ Yes Cert.
Bio-Flex F 2110 Grocery or fruit & vegetable bag/ garment/apparel bags ถุงใส่อาหาร ใส่ผัก ใส่ผ้า Yes Cert.
Bio-Flex F 5710 Compostable straws ทำหลอดน้ำดื่ม Yes Cert.
Bio-Flex F 6514 Injection molding – cutleries – spoons and forks งานฉีด ช้อน ส้อม Yes Cert.

 

Tags: