ไบโอพอลิเมอร์

พิมพ์

พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ แบรนด์ Bio-Flex(R) ชนิด PLA Blends (Bio Degradable) ผ่านมาตรฐาน EN13432 เทคโนโลยีการผลิตล่าสุดจากเยอรมัน

Grade names Applications การใช้งาน Biode-gradable Industrial EN13432
Bio-Flex FX 1137 Compostable - carry bags/ T shirt bags/ garbage or waste bags/ shopping bags ทำถุงหูหิ้ว ถุงขยะ ถุงทั่วไป Yes Cert.
Bio-Flex FX 1130 Compostable - Nursery or Grow bags, carry bags, shopping bags, mulch film and courier/mailer/e-commerce bags ทำถุงหูหิ้ว ถุงขยะ ถุงทั่วไป ถุงไปรษณีย์ Yes Cert.
Bio-Flex F 2110 Grocery or fruit & vegetable bag/ garment/apparel bags ถุงใส่อาหาร ใส่ผัก ใส่ผ้า Yes Cert.
Bio-Flex F 5710 Compostable straws ทำหลอดน้ำดื่ม Yes Cert.
Bio-Flex F 6514 Injection molding – cutleries – spoons and forks งานฉีด ช้อน ส้อม Yes Cert.

 

 หลอดน้ำดื่ม (Straws)

หลอดที่ย่อยสลายได้จากการอัดขึ้นรูปจาก Bio-Flex® มีความเสถียรของมิติที่ดีกว่ามาก พร้อมกับความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความฝืดและความยืดหยุ่น ทำให้สามารถงอการผลิตได้เช่นเดียวกับหลอดรูปตัว U บนเครื่องดัดที่มีอยู่โดยสิ้นเปลืองน้อยที่สุด เรซิน Bio-Flex มีความสมดุลที่ยอดเยี่ยมของความแข็งแรง ความแข็ง ความยืดหยุ่น และความสามารถในการแปรรูปสำหรับการผลิตหลอดดูดแบบธรรมดา/ โค้งงอ/ U Bend สามารถนำไปแปรรูปบนสายการอัดรีดฟางที่มีอยู่ด้วยความเร็วสูงกว่าหลอด PP การประมวลผลเพิ่มเติมเช่นการดัดจะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรที่มีอยู่ เรซิน Bio-Flex ได้รับการรับรองสำหรับการสัมผัสอาหารโดยตรง และไม่มีโลหะหนัก หลอดที่ทำจากเรซิน Bio-Flex มีความทนทานและย่อยสลายได้หลังการกำจัด หากทิ้งในระบบขยะเปียก 

หลอดย่อยสลายได้ที่ทำจากบ้าน 'Bio-Flex' และเรซิน PLA Compound ที่ย่อยสลายได้ทางอุตสาหกรรมจะเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเมื่อเทียบกับหลอดพลาสติก

  

ช้อน ส้อม มีดและไม้สับ (Cutlery)

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (SUP) ช้อนส้อมแบบใช้แล้วทิ้ง (ช้อน ส้อม มีด และไม้สับ) ควรย่อยสลายได้ทางชีวภาพและย่อยสลายได้ในขณะนี้ในประเทศต่างๆ ซึ่งเรซิน Bio-Flex เป็นตัวเลือกที่ต้องการมากที่สุดเนื่องจากการฉีดขึ้นรูปที่เหมาะสม & ความแข็งแรงเพียงพอและ ความแข็งตามความต้องการและทางเลือก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ FKuR ประกอบด้วยเกรดการฉีดขึ้นรูปจำนวนมากสำหรับช้อนส้อมแบบใช้แล้วทิ้งที่เป็นวัสดุชีวภาพ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หรือย่อยสลายได้ทางอุตสาหกรรม

 

 

Tags: