Industrial Adhesives

พิมพ์

กาว Waterbased หรือจะเรียกว่า กาวฐานน้ำ จะมีเนื้อกาวที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ และเมื่อน้ำระเหยออกไป ที่เหลือก็จะเป็นเนื้อกาว โดยปกติจะพิจารณาความเข้มข้นของกาวโดยตรวจสอบปริมาณร้อยละของของแข็งในน้ำ โดยใช้วิธีตรวจวัดง่ายๆ คือ วัดน้ำหนักกาวแห้งเทียบกับน้ำหนักรวมทั้งหมด

มีหลายสูตรสำหรับแต่ละการเลือกใช้งาน

 

กาว Hotmelt กาวร้อน เป็นกาวที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ำ ใช้ความร้อนเพื่อช่วยให้มีความสามารถในการไหลหรือทำให้ละลาย

 

วัตถุดิบในการทำกาว ได้แก่

 

Tags: , ,